شماره پشتیبانی : 09149609934

درمان خارپاشنه باطب سنتی

1:ماساژ دادن پاشنه پا قبل ازخواب شبانه با استفاده از روغن های گرم زیتون یا روغن شترمرغ یا روغن سیاه دانه وسپس کشیدن نایلون فریزر بر روی آن 2:گرم نگه داشتن موضعی محل درد با استفاده ازجوراب پشم یا استفاده ازکرسی 3:پرهیزازاستفاده غذاهای طبع سرد مثل لبنیات